Cài ứng dụng phát hiện tiếp xúc gần BLUEZONE
Kéo để đặt lại vị trí ảnh bìa
Brenna Vo

3 người theo dõi

Đang theo dõi 3 người

Làm việc tại Nghệ An

Học tại Vinh

Sống tại Vinh

Đến từ Nghi Lộc

Facebook

Youtube Click để xem

Instagram Click để xem

Tham gia vào 8 tháng trước

Giới thiệu ngắn:
The Best Preparation For Tomorrow Is Doing Your Best Today.


1 Trinh Mũm Trinh Mũm 2
1 Brenna Vo Brenna Vo 7
2 Trần Lệ Giang Trần Lệ Giang 6
3 Trinh Mũm Trinh Mũm 4
4 Nguyễn Hương Nguyễn Hương 4
5 Trang Trịnh Trang Trịnh 3
6 Tâm Nhi Tâm Nhi 2
7 Thùy Linh Nguyễn Thùy Linh Nguyễn 1
8 Ngô Vân Anh Ngô Vân Anh 1

Người đang theo dõi.