Cài ứng dụng phát hiện tiếp xúc gần BLUEZONE
Kéo để đặt lại vị trí ảnh bìa
Minh Nguyệt

17 người theo dõi

Đang theo dõi 16 người

Làm việc tại Huế

Học tại Đồng Nai

Sống tại Huế

Đến từ Huế

Facebook Minh Nguyệt

Youtube Click để xem

Instagram Click để xem

Tham gia vào năm ngoái

Giới thiệu ngắn:
Luôn luôn mơ và nhắm cao hơn khả năng của bản thân. Đừng bận tâm tới việc làm tốt hơn những người đương thời hay những người đi trước. Hãy cố để tốt hơn chính mình.


1 Brenna Vo Brenna Vo 1

Người đang theo dõi.