Cài ứng dụng phát hiện tiếp xúc gần BLUEZONE
Kéo để đặt lại vị trí ảnh bìa
Thùy Linh Nguyễn

người theo dõi

Đang theo dõi người

Làm việc tại

Học tại

Sống tại Hải Phòng

Đến từ

Youtube Click để xem

Instagram Click để xem

Tham gia vào 5 tháng trước

Giới thiệu ngắn:


1 Brenna Vo Brenna Vo 1

Người đang theo dõi.