Cài ứng dụng phát hiện tiếp xúc gần BLUEZONE
Kéo để đặt lại vị trí ảnh bìa
Trinh Mũm

5 người theo dõi

Đang theo dõi 6 người

Làm việc tại

Học tại Đại học Sư Phạm Đà Nẵng

Sống tại Đà Nẵng

Đến từ Quảng Nam

Facebook

Youtube Click để xem

Instagram Click để xem

Tham gia vào 8 tháng trước

Giới thiệu ngắn:
Ta chỉ sống một lần trên đời. Vậy nên hãy làm điều mình thích, sống hết mình và sống tử tế.Người đang theo dõi.