Cài ứng dụng phát hiện tiếp xúc gần BLUEZONE
Kéo để đặt lại vị trí ảnh bìa

người theo dõi

Đang theo dõi người

Làm việc tại Đà Nẵng

Học tại Đà Nẵng

Sống tại Đà Nẵng

Đến từ Huế

Facebook nhat.my.3766

Youtube Click để xem

Instagram Click để xem

Tham gia vào 8 tháng trước

Giới thiệu ngắn:
"Nothing is impossible"Người đang theo dõi.