Chú ý url sau không thuộc golist.vn

https://docs.google.com/spreadsheets/d/10bBrtT_QWWKcANtGXCQsdnsVtmkWztJvUn50_iSypi0/edit?usp=sharing

Copy và dán url trên vào thanh địa chỉ để truy cập

Đóng Copy