Chú ý url sau không thuộc golist.vn

https://www.booking.com/hotel/vn/la-perle.vi.html#map_opened-hotel_address

Copy và dán url trên vào thanh địa chỉ để truy cập

Đóng Copy